O nas

Niepubliczny Żłobek Nibylandia we Wrocławiu

Wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 01.03.2019r. pod nr 209

O nas

     Wiemy, jak ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny jest czas, w którym należy oddać dziecko pod opiekę w cudze ręce. Nie ma znaczenia, czy jest to kilkanaście minut, czy kilka godzin. Czy jest to ciocia, niania,  czy żłobek. Zawsze strach jest ten sam. Czy podejmuję właściwą decyzję? Czy nie jest za wcześnie? Czy dziecko trafiło w odpowiednie ręce? Czy maluszkowi jest dobrze? Czy nie jest głodny, czy dobrze się bawi? Czy za mną nie tęskni?

Rozumiemy, przed jak ciężkim wyzwaniem stoisz , dlatego naszym celem jest udowodnić Ci, że Twoje obawy, choć naturalne i nieuniknione, są zupełnie niepotrzebne!

     W Żłobku Nibylandia dbamy przede wszystkim o komfort i odpowiednią atmosferę. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, z poszanowaniem jego własnego tempa rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Jesteśmy po to, by wspierać i budować poczucie własnej wartości, uczyć, bawić i odpowiednio przygotowywać do dalszej drogi edukacyjnej. Wierzymy, że obecnie podjęta praca, zaowocuje na przestrzeni przyszłych lat, dlatego starannie dobrana kadra pedagogiczna dołoży wszelkich starań, by zapewnić Twojemu dziecku tyle uwagi, ile potrzebuje, uwzględniając jego niepowtarzalność i wyjątkowość.

Nasz lokal:


 

Jak pracujemy:

 

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Jedną z największych potrzeb małego człowieka, jest potrzeba ruchu. Jego brak może być przyczyną stresów psychicznych, stanów niepokoju i zahamowań.

Nadrzędnym zadaniem tej metody jest:
- poznawanie własnego ciała,
- związek dziecka z otoczeniem fizycznym,
- wytworzenie związku z drugim człowiekiem,
- współdziałanie w grupie,
- ruch kreatywny,

System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w krygowaniu jego zaburzeń.
Wywodzi się on z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:
· świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
· świadomości przestrzeni i działania w niej;
· dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń , w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

Metoda dobrego startu M.Bogdanowicz

Celem zastosowania tej metody jest usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie wszystkich zmysłów.

Angażując elementy ruchowe, słuchowe i wzrokowe, rozwija funkcje poznawcze:
· wzrokowo – przestrzenne, · słuchowo – językowe
· ruchowe oraz ich współdziałanie, czyli integrację percepcyjno-motoryczną

 Dzięki tej integracji dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie. Kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną i szkolną.

Metoda pedagogiki zabawy (Klanza)

Zabawa jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata.

Głównym celem stosowania metody Klanza jest:
- integracja grupy
- rozwijanie kreatywności 
- pobudzenie do improwizacji muzycznej, plastycznej, ruchowej
- usprawnienie analizy i syntezy dźwiękowej
- pobudzenie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno i estetykę
- rozwój spostrzegawczość i  koncentrację uwagi
- poprawa elastyczności i plastyczności ciała

Bajkoterapia

Metoda ta polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych.
Słuchanie bajek wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe dziecięce potrzeby.

Bajki terapeutyczne dzielimy ze względu na ich oddziaływanie:
- relaksacyjne, mające na celu odprężenie i uspokojenie dziecka. Pobudzają wyobraźnię oraz rozwijają umiejętność wizualizacji
- psychoedukacyjne, ich celem jest zmniejszenie napięcia spowodowanego trudnymi sytuacjami życiowymi bądź wyobrażeniowymi oraz zapoczątkowanie zmian w zachowaniu dziecka